Εξειδίκευση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2019 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες