Εξέταση συστατικών σημειωμάτων ΟΑΕΔ για την πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο με το πρόγραμμα 55-97 ετών του ΟΑΕΔ