Ετήσιος Απολογισμός 2018 και Προγραμματισμός Δράσεων 2019 ( ΔΙΑΔΥΜΑ )