ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ -ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΒΑΣΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ