Αίτημα του Α.Ο. ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΥ για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου.