Αίτημα Συλλόγου Γυναικών για παραχώρηση δωρεάν χρήσης χώρου συγκέντρωσης αντικειμένων – επέκταση λαογραφικής