Αίτημα προς την ΑΝ.ΓΡΕ. περί παρατάσεως της ισχύος της σύμβασης του έργου με τίτλο «Σήμανση Αξιοθεάτων και μνημείων Δήμου Δεσκάτης».