Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Παρασκευής για παραχώρηση κτιρίων