Αίτημα κτηνιάτρου για πραγματοποίηση πράξεων κτηνιατρικού εθελοντισμού.