Αίτημα δημότη για μείωση συντελεστή καθαριότητας και φωτισμού