Εσωτερικοί χρωματισμοί σχολικών μονάδων-3ος Λογαριασμός-ΣΑΕΠ 0541