Εσωτερικοί χρωματισμοί σχολικών μονάδων-2ος Λογαριασμός-ΣΑΕΠ 541