Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ