Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΚΑ)-ΔΙΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ