Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ)-ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 3Κ