ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ