ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΑΠΟ 11-07-2018 ΕΩΣ 27-08-2018