ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 26-08-2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ