ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ Δ.Ε ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ 16SYMV005608508