ΑΙΡΕΤΟΙ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 με αναδρομικά κρατήσεων ΙΟΥΝΙΟΥ 2017