ΑΙΡΕΤΟΙ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 με αναδρομικά κρατήσεων ΑΠΙΡΛΙΟΥ 2017