ΑΙΡΕΤΟΙ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 με αναδρομικά κρατήσεων του Ιουνίου 2017