ΑΙΡΕΤΟΙ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018