ΑΙΡΕΤΟΙ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018