ΑΙΡΕΤΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017