ΑΙΡΕΤΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017