ΑΙΡΕΤΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ από 7-3-2017 έως 31-3-2017