ΑΙΡΕΤΟΙ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 με αναδρομικά κρατήσεων ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017