ΑΙΡΕΤΟΙ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 με αναδρομικά κρατήσεων ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017