ΑΙΡΕΤΟΙ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 με αναδρομικά κρατήσεων ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017