Επιβολή ημερησίου δικαιώματος προσέλευσης στη λαϊκή αγορά για το έτος 2021