Επιβολή διοικητικού προστίμου στον κ Στεφόπουλο Σωτήριο του Οδυσσέα