ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΑΠΟ 13/6/2017 ΕΩΣ 30/6/2017