ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΔΕΚΑΤΗΣ