ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ”