ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ