ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. “ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ”