Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών ωφελουμένων κοινωφελούς εργασίας