Επισκευή στέγης – αποδυτηρίων γηπέδου Καρπερού-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΕΠ 041-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (27-07-2017)