Επισκευ’η πεζοδρόμου και αποκατάσταση χώρου στη θέση Μασκαρά