Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων (Κατασκευή στεγάστρου στο λύκειο Δεσκάτης)