ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ