Επικαιροποίηση των υπ αριθ. 157/2021 και 209 /2021 αποφάσεων του Δημάρχου Δεσκάτης