Επικαιροποίηση της 226/2022 απόφασης Ο.Ε. για τον καθορισμό των όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) χλοοκοπτικού βραχίονα με καταστροφέα και μιας (1) κεφαλής κλαδέματος», λόγω αλλαγής του πρότυπου τεύχους διακήρυξης προμηθειών της ΕΑΔΗΣΥ. προϋπολογισμού 53.320,00 € (με ΦΠΑ 24%)