Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Σχολικών Επιτροπών Δήμου Δεσκάτης.