Επιχορήγηση δημοτικού ΝΠΔΔ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 107/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.