Επιχορήγηση δημοτικού ΝΠΔΔ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ-2021-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΔΑΠ