Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για απόδοση ασφαλιστικών εισφορών κοινωφελούς χαρακτήρα μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Γραμμάτια είσπραξης 510/2017 και 511/2017 )