Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για απόδοση ασφαλιστικών εισφορών κοινωφελούς χαρακτήρα μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 και ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Γραμμάτια είσπραξης 55/2018 – 56/2018- 57/2018 – 58/2018 )