Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για απόδοση ασφαλιστικών εισφορών κοινωφελούς χαρακτήρα μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 (Γραμμάτια είσπραξης 55/2018 και 56/2018 )